Artikel 14 – Klachtenregeling

  1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
  3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. U kunt dan uw geschil aan melden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur via https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil of op het ODR-platform van de Europese comissie. Voor meer informatie over het ODR-platform zie lid 7.
  5. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
  6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
  7. Indien u met de ondernemer niet tot een gewenste oplossing kunt komen en uw geschil nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het ODR-platform van de Europese Commissie.  Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr.
Meld je aan!
Krijg toegang tot exclusieve deals, nieuws en meer.

Antwoord

Snel & Betrouwbare Leveringen

Gemakkelijk Betalen

Betrouwbare & Snelle
Bezorgdiensten

WAT ONZE KLANTEN ZEGGEN